Morchella elata

hoog morielje

         

 

 

 

 

 

Tot voor kort onderscheidde men meer dan 20 soorten morieljes. Recent moleculair onderzoek bracht aan het licht dat er in feite slechts om een 4-tal onderscheiden soorten gaat. Zo konden bv. het Morchella elata, Morchella importuna en Morchella vaporaria tot één en dezelfde soort herleid worden, de enige onder de morlieljes die volledig saprofytair leeft en bijgevolg meest in aanmerking voor teeltproeven. Momenteel zijn nog steeds geen exacte teeltrichtlijnen voorhanden en verkeert de teelt nog steeds in een experimenteel stadium.

 

Producten voor cultuur van morieljes :

graanbroed graanbroed
eenheden van 2.5 liter (22.00 €) zijn meestal voorradig

graanbroed kan met de post worden verzonden, bestellen kan via info@mycobois.net
  filterzakken
PP, 37 cm x 57 cm, 75 µ, 1.80 €/st

 

 

home